Thầy bói dụ dỗ giải nghiệp gái xinh

Em gái xinh đẹp đi giải nghiệp, gặp tên thầy bói dâm tiện đã gạ chịch em ấy đến hai lần bảo là để giải nghiệp cho cô nàng này.