Thầy trừ tà bằng cách đụ gia chủ

Tên thầy bùa dâm tặc đụ gia chủ xinh đẹp, hắn ta bú liếm lồn rồi địt không thương tiếc lấy cớ là trừ tà.